Kvartskivist tööpinnad Noble Areti BiancoGranitop

Noble Areti BiancoAbsorpsjonsgrad: 0 %
Vekt: 75 kg/m²/3cm
Pris: 2880 kr / m²